Krav til spesifikasjon av ytelsens art i salgsdokumentet er til hinder for å presentere tjenesteelementene felles. Spesifikasjonen kan likevel gjøres i underliggende avtale.Krav til spesifikasjon av ytelsens art i salgsdokumentet er til hinder for å presentere tjenesteelementene felles. Spesifikasjonen kan likevel gjøres i underliggende avtale.
Nyhet fra..