Det var stinn brakke da den konstruktive debatten om skattyters rettssikkerhet gikk av stabelen under Arendalsuka.Det var stinn brakke da den konstruktive debatten om skattyters rettssikkerhet gikk av stabelen under Arendalsuka.
Nyheter fra RegnskapNorge