Regnskap Norge anmodet Etatenes fellesforvaltning om å avvente sanksjonering, på tilsvarende måte som i januar 2016. Anmodningen etterkommes ikke.Regnskap Norge anmodet Etatenes fellesforvaltning om å avvente sanksjonering, på tilsvarende måte som i januar 2016. Anmodningen etterkommes ikke.
Nyhet fra..