Byggherren må dermed ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge- eller anleggsplassen for å føre personallisten. Byggherren må dermed ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge- eller anleggsplassen for å føre personallisten.
Nyheter fra RegnskapNorge