Regjeringen legger dette frem i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Hvis forslaget vedtas får det virkning fra 26. april 2018.Regjeringen legger dette frem i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Hvis forslaget vedtas får det virkning fra 26. april 2018.
Nyheter fra RegnskapNorge