Det foreslås blant annet å oppheve skillet mellom alminnelige og næringsdrivende stiftelser, og at alle stiftelser bør være underlagt ekstern revisjon.Det foreslås blant annet å oppheve skillet mellom alminnelige og næringsdrivende stiftelser, og at alle stiftelser bør være underlagt ekstern revisjon.
Nyhet fra..