Nå foreligger høringssvar til ekspertutvalgets forslag om fjerning av reduserte merverdiavgiftssatser og nullsats.Nå foreligger høringssvar til ekspertutvalgets forslag om fjerning av reduserte merverdiavgiftssatser og nullsats.
Nyheter fra RegnskapNorge