Endringen får virkning fra 1. mai 2018. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2018 blir dermed kr 95 800.Endringen får virkning fra 1. mai 2018. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2018 blir dermed kr 95 800.
Nyheter fra RegnskapNorge