I Finanstilsynets årsmelding fremkommer det at tilsynet foretok 40 stedlige kontroller.I Finanstilsynets årsmelding fremkommer det at tilsynet foretok 40 stedlige kontroller.
Nyheter fra RegnskapNorge