Styret ble idømt erstatningsansvar for kreditors tap fordi de ikke hadde ivaretatt sitt ansvar i tilstrekkelig grad og ikke overholdt handleplikten.Styret ble idømt erstatningsansvar for kreditors tap fordi de ikke hadde ivaretatt sitt ansvar i tilstrekkelig grad og ikke overholdt handleplikten.
Nyheter fra RegnskapNorge