EU-kommisjonen har denne uken lagt frem ny handlingsplan for sirkulærøkonomi. Den har følger for regnskap og rapportering, også i Norge. EU-kommisjonen har denne uken lagt frem ny handlingsplan for sirkulærøkonomi. Den har følger for regnskap og rapportering, også i Norge.
Nyheter fra RegnskapNorge