Fra 2020 er det innført endringer som forenkler EUs mva-system ved internasjonal handel mellom landene.Fra 2020 er det innført endringer som forenkler EUs mva-system ved internasjonal handel mellom landene.
Nyheter fra RegnskapNorge