Selv om vi ikke møtes fysisk, har dialogen og nærheten vi har hatt med dere medlemmer i det siste vært enestående. Selv om vi ikke møtes fysisk, har dialogen og nærheten vi har hatt med dere medlemmer i det siste vært enestående.
Nyheter fra RegnskapNorge