Rett over påske blir det åpnet for å sende inn sluttrapport. Fristen for å sende inn sluttrapport er 24 måneder etter tilsagnsdato, senest 21. desember 2024.Rett over påske blir det åpnet for å sende inn sluttrapport. Fristen for å sende inn sluttrapport er 24 måneder etter tilsagnsdato, senest 21. desember 2024.
Nyheter fra RegnskapNorge