Finansdepartementet har med virkning fra 1. januar 2019 fastsatt endringer i bokføringsforskriften med tilpasninger til kravene i kassasystemlova med forskrift.Finansdepartementet har med virkning fra 1. januar 2019 fastsatt endringer i bokføringsforskriften med tilpasninger til kravene i kassasystemlova med forskrift.
Nyheter fra Narf