Når hoveddelen av arbeidet utføres fra hjemmekontor i en sone med lavere sats enn der arbeidsgiver er registrert er det ikke lenger anledning til å benytte lavere sats for arbeidsgiveravgift. Når hoveddelen av arbeidet utføres fra hjemmekontor i en sone med lavere sats enn der arbeidsgiver er registrert er det ikke lenger anledning til å benytte lavere sats for arbeidsgiveravgift.
Nyheter fra RegnskapNorge