Regjeringen foreslår å gi 300 millioner kroner slik at aktiviteten i arrangementsbransjen kan gjenopptas så fort smittesituasjonen tillater det.Regjeringen foreslår å gi 300 millioner kroner slik at aktiviteten i arrangementsbransjen kan gjenopptas så fort smittesituasjonen tillater det.
Nyheter fra RegnskapNorge