Dersom vedtaket speiler skatteklagenemndas fremtidige praksis, må skattekontorene legge mer arbeid i sine skjønnsfastsettelser. Regnskapsførere og andre som bistår skattytere i klagesaker bør merke seg vedtaket.Dersom vedtaket speiler skatteklagenemndas fremtidige praksis, må skattekontorene legge mer arbeid i sine skjønnsfastsettelser. Regnskapsførere og andre som bistår skattytere i klagesaker bør merke seg vedtaket.
Nyhet fra..