Midlertidig lov oppheves samme dato. Foretakene får heretter mulighet til å selv velge om de ønsker å holde fysiske eller digitale møter.Midlertidig lov oppheves samme dato. Foretakene får heretter mulighet til å selv velge om de ønsker å holde fysiske eller digitale møter.
Nyheter fra RegnskapNorge