Den sirkulære regnskapsklyngen jobber allerede med å definere hvilke måleparametere virksomheter bør styre etter og rapportere på.Den sirkulære regnskapsklyngen jobber allerede med å definere hvilke måleparametere virksomheter bør styre etter og rapportere på.
Nyheter fra RegnskapNorge