Vi legger til grunn at bokføringen i sone I til IVa behandles som avgiftsreduksjon, mens arbeidsgivere i sone V må bokføre tilskudd.Vi legger til grunn at bokføringen i sone I til IVa behandles som avgiftsreduksjon, mens arbeidsgivere i sone V må bokføre tilskudd.
Nyheter fra RegnskapNorge