I disse ferietider kan det være verdt å huske at en arbeidstaker som blir syk i ferien, kan kreve ny ferie.I disse ferietider kan det være verdt å huske at en arbeidstaker som blir syk i ferien, kan kreve ny ferie.
Nyheter fra RegnskapNorge