Regjeringen foreslår i statsbudsjettet skattefritak når arbeidsgiver dekker utgifter ansatte tillitsvalgte har i forbindelse med fagforeningsarbeid.Regjeringen foreslår i statsbudsjettet skattefritak når arbeidsgiver dekker utgifter ansatte tillitsvalgte har i forbindelse med fagforeningsarbeid.
Nyhet fra..