Fristen for å levere a-melding for desember 2016 er 5. januar 2017. Tvangsmulkt for manglende oppgaver vil først løpe fra 25. januar.Fristen for å levere a-melding for desember 2016 er 5. januar 2017. Tvangsmulkt for manglende oppgaver vil først løpe fra 25. januar.
Nyhet fra..