Kan vi forutsi hvor mange investorer Norge vil miste til Sveits?

Norske investorer har allerede tatt med seg 43 milliarder til Sveits. Hvor mange formuende Norge vil miste til Sveits de kommende årene vet vi ikke sikkert, men det finnes metoder for å se inn i spåkulen.Norske investorer har allerede tatt med seg 43 milliarder til Sveits. Hvor mange formuende Norge vil miste til Sveits de kommende årene vet vi ikke sikkert, men det finnes metoder for å se inn i spåkulen.
Nyheter fra RegnskapNorge

Lønn eller utbytte i 2023 – oppsett og diagram i Excel

For eiere som er ansatt i eget aksjeselskap er det interessant å vite når man «tjener» på å ta ut utbytte i stedet for lønn. Vi har laget et oppsett i Excel som viser hvordan skattekart og terreng henger sammen. For eiere som er ansatt i eget aksjeselskap er det interessant å vite når man «tjener» på å ta ut utbytte i stedet for lønn. Vi har laget et oppsett i Excel som viser hvordan skattekart og terreng henger sammen.
Nyheter fra RegnskapNorge

Hvem skal angis som kjøper i et salgsdokument?

Kan selger utstede faktura til arbeidsgiver for tjenester levert til arbeidstaker?
Og er det fradragsrett for inngående merverdiavgift? Kan selger utstede faktura til arbeidsgiver for tjenester levert til arbeidstaker?
Og er det fradragsrett for inngående merverdiavgift?
Nyheter fra RegnskapNorge

Foreslår ti tiltak for enklere moms

Moms er et problemområde for alle virksomheter, men ikke alle besparelser fra enklere regler kan beregnes i penger. Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge håper likevel at næringsministeren vil ta tak i de ti forenklingsforslagene som de har meldt inn sammen med NHO og Revisorforeningen.Moms er et problemområde for alle virksomheter, men ikke alle besparelser fra enklere regler kan beregnes i penger. Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge håper likevel at næringsministeren vil ta tak i de ti forenklingsforslagene som de har meldt inn sammen med NHO og Revisorforeningen.
Nyheter fra RegnskapNorge

Regelendringer fra 1. juli 2023

Her er en oversikt over noen viktige endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2023 på Finansdepartementets ansvarsområde Her er en oversikt over noen viktige endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2023 på Finansdepartementets ansvarsområde
Nyheter fra RegnskapNorge

ChatGPT er stokk dum

Det sier Regnskap Norges ekspert på teknologi og innovasjon. Hør hvorfor i ukens podcast-episode. Det sier Regnskap Norges ekspert på teknologi og innovasjon. Hør hvorfor i ukens podcast-episode.
Nyheter fra RegnskapNorge

Praksiskravet i regnskapsførerloven – overgangsregelen er utvidet

Personer som søker om godkjenning som statsautorisert regnskapsfører senest 1. januar 2025 trenger ikke å oppfylle kravet til at minst ett år av praksisen skal være opparbeidet etter fullført utdanning, forutsatt at praksisen er opparbeidet de fem siste årene.Personer som søker om godkjenning som statsautorisert regnskapsfører senest 1. januar 2025 trenger ikke å oppfylle kravet til at minst ett år av praksisen skal være opparbeidet etter fullført utdanning, forutsatt at praksisen er opparbeidet de fem siste årene.
Nyheter fra RegnskapNorge

Hvordan gjøre regnskapsbransjen attraktiv

Framsnakking av bransjen, tydelige karriereveier og employer branding kan ifølge ukens podcast-gjest bidra til økt rekruttering. Framsnakking av bransjen, tydelige karriereveier og employer branding kan ifølge ukens podcast-gjest bidra til økt rekruttering.
Nyheter fra RegnskapNorge