Frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift de har hatt ved kjøp av varer og tjenester.Frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift de har hatt ved kjøp av varer og tjenester.
Nyheter fra RegnskapNorge