Vi fortsetter kampen for å få våre myndigheter og politikere til å forstå hva millimeternøyaktigheten de etterstreber faktisk innebærer. Vi fortsetter kampen for å få våre myndigheter og politikere til å forstå hva millimeternøyaktigheten de etterstreber faktisk innebærer. 
Nyheter fra RegnskapNorge