Mange arbeidsgivere har blitt bedt om å gi opplysninger om permitterte ansatte. Dessverre har også arbeidsgivere som har rapportert rett mottatt brevet.Mange arbeidsgivere har blitt bedt om å gi opplysninger om permitterte ansatte. Dessverre har også arbeidsgivere som har rapportert rett mottatt brevet.
Nyheter fra RegnskapNorge